Bjørn Hansen:"USA's presidentvalg. Blir Trump valgt på nytt i 2020?"

Hansen er mest kjent som journalist og utenriksreporter i NRK.

Han har også produsert en rekke innslag på vegne av NRK for den amerikanske nyhetskanalen CNN.  I løpet av karrieren befattet han seg særlig med utenrikspolitisk stoff med sterk vekt på amerikansk politikk.  I dette foredraget vil han prøve å spå sammen med oss.

Senioruniversitetet tilbyr en foredragsrekke hvert halvår med spennende foredragsholdere og variert program. 
Som medlem i Senioruniversitetet har man fri adgang til alle foredrag og får tilsendt program. Foredrag i Modum kulturhus, Vikersund og Benterudstua i Hønefoss. 

Medlemskap i Senioruniversitetet koster kr 350,- per semester og gir fri adgang til alle foredragene.
Ikke-medlemmer betaler kr 100,- per foredrag.

 

_
_
_