Jacob Sandes liv og diktning - Øyvind Straume

Nyskrevet kåseri av Øyvind Straume som tar for seg Jacob Sandes liv og diktning i anledning at det i år er 50 år siden Sande gikk bort.

Senioruniversitetet i Midtre Buskerud tilbyr en foredragsrekke hvert halvår med spennende foredragsholdere og variert program.
Som medlem i Senioruniversitetet har man fri adgang til alle foredrag og får tilsendt program. Man kan kjøpe medlemskap til kr. 300,- pr. semester, og det gjelder foredrag på Benterudstua i Hønefoss og i Modum kulturhus, eller enkeltforedrag til 100,- pr. gang.

Åpent for alle.

_
_
_