Kvinner og krig i vikingtid; Kim Hjardar

I fjor vår holdt historiker og forfatter Kim Hjardar et foredag for oss om vikingsamfunnets organisering og verdensbilde. I vår kommer han tilbake og vil snakke spesielt om vikingkrigene og kvinnenes rolle, som var mer betydningsfull enn det vi tidligere har trodd.

Senioruniversitetet i Midtre Buskerud tilbyr en foredragsrekke hvert halvår med spennende foredragsholdere og variert program. 
Som medlem i Senioruniversitetet har man fri adgang til alle foredrag og får tilsendt program. Foredragene starter kl 12.00 og varer ca en time inkl. spørsmålsrunde

Medlemskap i Senioruniversitetet koster kr 350,- per semester og gir fri adgang til alle foredragene.

Ikke-medlemmer betaler kr 100,- per foredrag.

Salg av kaffe og kaker

Foredragene er på Modum kulturhus i tillegg til Benterudstua Hønefoss. 

 E-post: ringerike@folkeuniversitetet.no   Web: www.folkeuniversitetet.no

_
_
_