Petter Hagemo: "AGION OROS-en vandring på det hellige fjell"

Hagemo er lege, spesialist i barnesykdommer, har arbeidet på Rikshospitalet i mange år med barn med hjertefeil.

Foredraget er en beskrivelse av en personlig vandring på halvøya Athos i Hellas fra munkekloster til munkekloster ispedd en del historie fra området.

Senioruniversitetet tilbyr en foredragsrekke hvert halvår med spennende foredragsholdere og variert program. 
Som medlem i Senioruniversitetet har man fri adgang til alle foredrag og får tilsendt program. Foredrag i Modum kulturhus, Vikersund og Benterudstua i Hønefoss. 

Medlemskap i Senioruniversitetet koster kr 350,- per semester og gir fri adgang til alle foredragene.
Ikke-medlemmer betaler kr 100,- per foredrag.

_
_
_