1

Sannheten om sol og helse; Johan Emilian Moan

Moan er en av verdens ledende forskere når det gjelder hvordan vi påvirkes av lys, både fysisk og psykisk.

Han har akkurat skrevet ferdig ei bok om sol og helse, og vil dele sine funn med oss.

Senioruniversitetet tilbyr en foredragsrekke hvert halvår med spennende foredragsholdere og variert program. Som medlem i Senioruniversitetet har man fri adgang til alle foredrag og får tilsendt program.

Medlemskap i Senioruniversitetet koster kr 350,- per semester og gir fri adgang til alle foredragene.

Ikke-medlemmer betaler kr 100,- per foredrag.

_
_
_