Senioruniversitetet; Angeleas Merkel to liv

Ingrid Brekke er utenriksjournalist i Aftenposten. Hun var korrespondent i Berlin i 2010-12 og har skrevet en bok om Europa etter kommunismens fall og i fjor høst ga jun ut en bok om Angela Merkel, hennes liv og hennes sentrale rolle i europisk politikk

Senioruniversitetet i Midtre Buskerud tilbyr en foredragsrekke hvert halvår med spennende foredragsholdere og variert program.

Som medlem i Senioruniversitetet har man fri adgang til alle foredrag og får tilsendt program.

Man kan kjøpe medlemskap til kr. 300,- pr. semester, og det gjelder foredrag på Benterudstua i Hønefoss og i Modum kulturhus,eller enkeltforedrag til 100,- pr. gang.

Åpent for alle. 

_
_
_